Học sinh Trung tâm giáo dục Success được nhận giấy khen của hãng SCIO

Trong hai năm học liên tiếp vừa qua, hãng SCIO đã tặng giấy khen cho hai em học sinh của Trung tâm giáo dục Success đã đạt được kết quả tốt nhất về môn toán trong khối học sinh lớp 5 của thành phố Praha. Xin chân thành chúc mừng các em.

1. Trần Lê Hoàng          Năm học 2010 – 2011

2. Hoàng Như Ýmy        Năm học 2011 – 2012